Tehniline ettevalmistus ja näidised

Meie tootearenduse meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes tegelevad uute toodete arendamisega. Igal tootel on tootejuht, kes koostöös abimeeskonnaga arendusprojekti koordineerib. Väga olulist rolli omab uues arendusprotsessis tootejuhi koostöö konstruktori ning näidiste õmblejaga. Tootejuhi töö eesmärgiks on parima lahenduse leidmine kliendi soovi ning tootmisvõimaluste vahel.

Omame kohalikku eksperimentaaltootmisüksust, mis tegeleb uute tootenäidiste õmblemise ja katsetustega võimalike tehnoloogiate rakendamiseks ka hilisemas tootmises. Tänu oma majas olevale tootearendustiimile saame olla kindlad, et iga toote juurutamisel, oleme kohaldanud parimat tootmistehnoloogiat, mis on tootjasõbralik ka massis töötavatele tootmisvabrikutele.

Kirjuta meile